Lekens betydelse

I BUS ligger fokus ligger i vad barnet vill göra tillsammans med hunden.
Och enda syftet är mer bus, glädje, lek och rörelse i vardagen.
Att få en bra lekkamrat som finns där i vått och torrt. Som inte dömer eller tröttnar när det tar för lång tid eller när barnet vill göra samma sak om och om igen.

Att kunna leka en lek med ett annat barn eller i grupp är oftast något som är väldigt svårt för barn med t ex autism.
Det är något man behöver lära sig och genom leken med hunden så kan barnet utveckla sina förmågor.

För att kunna leka med andra så är det två ingredienser som behöver finnas för att lyckas:

  1. Social förmåga – att kunna se och ta in vad som händer, att dela med sig, att kunna ge och ta, turtagning. Men även att läsa av tonlägen, ansiktsuttryck, kroppsspråk, kommunikation. Även här kan hunden vara en hjälp i att förstå vad som händer. Hunden kan bli spegeln som behövs för att se sig själv.
  2. Att kunna leka – parallell lek och leksakernas funktion t ex Hur leker man med en doktorsväska?
    Och så viktiga fantasileken där hunden blir hedersgästen på kaffekalaset eller  Fluffy, den trehövdade hunden i Harry Potter.

Visste du att leka med hunden ger

( Psst. tryck här så berättar vi )

Lever för att leka

Både människor och hundar är sociala varelser som lever i familj där leken stärker banden inom familjen. Så leka är smart OCH viktigt både för hund och människa!

Citat kring lek

Lekens sex drivkrafter

Ellen Beate Hansen Sandseter har beskrivit hur barn använder sig av möjligheter till kalkylerat risktagande i leken i sex punkter:

1. utforska höjder (klättra, klänga, hoppa, balansera)
2. uppleva hög fart (springa, gunga, glida, cykla, skejta)
3. utforska sina gränser för vad som är farligt (klätterväggar, eld, is, vatten)
4. testa vanliga verktyg (tälja, hugga, såga)
5. kämpa (tävla, fajtas, brottas)
6. testa att vara själv (gömma sig, dra sig undan)

Genom BUS så kan barnen göra dessa saker tillsammans med hunden eller med hjälp av hund.

Leken är viktig för barns utveckling och för det lustfyllda lärandet.

Barn leker nästan hela tiden och ska få göra det utan att vi stör dem. Barnen leker för lekens egen skull, för att det är roligt. Leken återspeglar barnens lust att upptäcka och vävs ihop med lärandet. Leken är frivillig, rolig, engagerad och styrs inifrån, den kommer spontant i stunden. I leken tränar barnet sociala färdigheter och lekkoder. Rolleken är mycket viktig för att barnen ska kunna bearbeta upplevda händelser.

Barn är ständigt i rörelse. Barn har en inre drivkraft att utforska sin omvärld och gör det genom att aktivt undersöka den. Genom rörelse utvecklar barn också sin kropps- och rumsuppfattning. 

Maria Montessori

Visste du att Emil i Lönneberga sa

( Psst. tryck här så berättar vi )

Hitta på Hyss

Hyss hittar man inte p, di bare blir. Och att det är ett hyss det vet man inte förrän efteråt!

Av Astrid Lindgren

Lek hos hund

Varför leka ihop med hunden

Det  är så spännande som att studera hundar som leker.
Glädjen lyser om hundarna och koncentrationen är intensiv, precis som samspelet mellan hundarna i leken.
Samma sak sker när en vuxen hund möter en valp och börjar leka.
I de flesta fall är den vuxna hunden både tolerant och tålmodig och låter valpen klättra, dra i öronen, morra och göra attacker.

Vad är lekens funktion och syfte

Vetenskapliga studier har visat att leken har en viktig funktion.
Genom lär sig ungar av de flesta arter lär sig att reagera, agera och utveckla social skicklighet för senare överlevnad.
För att leva och arbeta i flock eller familj krävs det att man är socialt skicklig och klarar det sociala samspelet.
Denna träning blir aldrig färdig utan fortsätter hela livet.

Detta gäller för hundar såväl som för människor.

Bara BUS

Här kommer du att hitta smarta tips kring BRA BUS för barn och hund.

Smarta lekar

Här kommer du hitta massor av inspiration kring smarta lekar

L L