BUS – Barnkonventionen

16. Barn har rätt till ett privatliv.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Med hjälp av hunden stöd och närvaro så ökar möjligheten att kunna och/eller våga att göra det. Tyvärr är det inte en självklarhet för de unga med funktionsnedsättning och ändå en viktig del för utecklingen och att känna oberoende.

Genom BUS kan barn och unga med funktionsnedsättning få möjlighet att rå sig själv en stund och kanske stänga dörren om sig precis som andra barn i samma ålder eller mognad.

Genom BUS kan barn och unga med funktionsnedsättning få chans att leka på lika villkor som andra barn. En chans att utvecklas i allt som lek innebär och bara med glädje utan krav.

Genom BUS får barnet eller ungdomen får bättre chans till vila och återhämtning genom hunden som tränas i att koppla av nära barnet t ex när barnet ser film eller hör saga. Hunden kan också sova bredvid sängen om natten eller t o m i sängen som ett tyngdtäcke eller ”levande nalle”.

Genom BUS får barnet och den unga en aktivare fritid med mer rörelse genom hunden då hunden inbjuder fart och fläkt, både ute och inne. Både barn och hundar älskar lekar som följa john, leka gömme, titt ut, hela havet stormar och ta fatt.

Coachande förhållningssätt

I BUS innebär coachande förhållningssätt att man som förälder/instruktör aktivt lyssnar och ställer öppna frågor till barnet som ger möjlighet för barnet att komma fram till sina egna lösningar. Det handlar också om att lita till barnets potential och förmåga att vara nyfiken. Vi som vuxna ska göra det omöjliga möjligt ihop med hunden och barnet.

SMART hundutbildning

SMART hundutbildning

En utbildningsmodell för personer med funktionsnedsättning och familjer med barn med funktionsnedsättning där deras familjehund lärs att underlätta vardagen enbart i hemmet. Utbildningen bygger på coachande förhållningssätt och deltagaren sätter sina egna mål. Detta var också ett Arvsfonden projekt som avslutades 2021.

Denna forma av utbildning tar ca 6 månader med en träff i månaden och även här med support av en särskilt utbildad instruktör.

I SMART hundutbildning krävs inga hälsokontroller eller lämplighetstest då hunden inte tilldelas tjänstetäcke då den enbart jobbar hemma.

Vill du veta mer om denna utbildning så läs mer på www.smarthund.nu

Visste du att SMART projektet blev en bok

( Psst. tryck här så berättar vi )

Vill du veta mer om SMARTa hundboken

Erfarenheterna från SMART hundutbildning har vi samlat i SMARTa hundboken där du också hittar massa tips och fakta kring att ha funktionsnedsättning och att träna hund. Beställ boken via smart@soshund.se Boken kostar 200 kr och pengarna går till SMARTs fond.

Service- och Signalhund

Vad finns det för olika typer av assistanshundar?

Servicehund för personer med rörelsenedsättning.
Föraren kan använda rullstol men också vara gående men har t ex dålig balans.
Hunden kan hjälpa till att plocka upp saker från golvet, plocka ur tvättmaskinen, dra av strumpor mm.

Servicehund för personer med NPF diagnos.
Föraren kan ha autism eller ADHD eller båda delar.
Hunden kan hjälpa till med att hitta saker man tappat bort, tala om när väckarklockan ringer, påminna när man ska ta medicin mm.

Signalhund för personer med hörselnedsättning.
Föraren kan använda hörapparat eller vara helt döv.
Hunden kan tala om när det kokar över på spisen, hämta om man tappar något, visar vem som kallar ens namn mm

Medicinskt alarmerande servicehund för personer med sjukdom som kräver medicin.
Föraren kan ha diabetes, epilepsi, Addison eller smärtskov.
Hunden kan förvarna innan föraren blir jättesjuk eller får anfall så hen kan ta medicin i tid, äta något innan blodsockret blir farligt lågt mm.

BUS

L L