Välkommen till BUS hundprojektet

Ett 3 årigt Arvsfonden projekt som drivs av Svenska Service- och Signalhundsförbundet.
Syftet med projektet är mer glädje, lek och rörelse för barn med funktionsnedsättning i vardagen med hjälp av familjehunden

Varför BUS

Rätten att rå sig själv

Genom BUS kan barn och unga med funktionsnedsättning få möjlighet att rå sig själv en stund och kanske stänga dörren om sig precis som andra barn i samma ålder eller mognad.

Rätten till leka

Genom BUS kan barn och unga med funktionsnedsättning få chans att leka på lika villkor som andra barn. En chans att utvecklas i allt som lek innebär och bara med glädje utan krav.

Rätten till återhämtning

Genom BUS får barnet eller ungdomen får bättre chans till vila och återhämtning genom hunden som tränas i att koppla av nära barnet t ex när barnet ser film eller hör en saga.

Rätten till rörelse

Genom BUS får barnet och den unga en aktivare fritid med mer rörelse genom hunden då hunden inbjuder fart och fläkt, både ute och inne.

Bara BUS